Certifikáty

Certifikáty

Sme jedna z mála spoločností, ktorá disponuje všetkými pre stavebníctvo relevantnými certifikátmi, ISO, licenciami a osvedčeniami. Sme držiteľmi:

 1. Certifikát kvality od Inštitútu pre kvalitu v stavebníctve
 2. Certifikát o zhode výroby Systému predsadených železobetónových lodžií BALKONSTAV od TSUS
 3. Technické posúdenie výrobku Systém predsadených železobetónových lodžií BALKONSTAV od TSUS
 4. Osvedčenie pre inžiniera statiky stavieb
 5. Inšpekčný certifikát ETICS od EUCERT
 6. Licencia ETICS od EUCERT
 7. Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
 8. Certifikát na zatepľovacie systémy STO
 9. Osvedčenie o odbornej činnosti stavbyvedúceho
 10. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru
 11. STN EN ISO 9001
 12. STN EN ISO 14001
 13. STN OHSAS 18001
 14. STN ISO IEC 27001